Magnífics resultats CGT en eleccions sindicals UAB

Eleccions sindicals UAB:

Comitè: CGT:12 (+5), CCOO:9 (-1), CSIF:2 (-4), UGT:4 (+0)

Junta PDI: CGT:4 (+1), CCOO:8 (-1), CSIF:7 (+2), UGT:4 (-2)