[Materials] “Adoctrinem? Per una educació crítica i democràtica”

Compartim els materials de la Jornada “Adoctrinem”. Jornada per debatre i reflexionar sobre les estratègies que es desenvolupen als centres educatius per fomentar l’educació democràtica, plural, respectuosa… Com des de l’Escola Catalana es continua treballant en valors de llibertat, convivència, democràcia, diàleg, respecte i esperit crític, pilars fonamentals del nostre sistema educatiu.