NOTA DE PREMSA: Campanya Desmilitaritzem l’educació exigeix la no presència militar a l’Espai de l’Estudiant de Valls

La campanya Desmilitaritzem l’Educació exigeix la no presència militar a l’Espai de l’Estudiant de Valls

Aquest matí han entrat peticions per registre a tots els ens territorials vinculats

Els col·lectius i entitats que donen suport a la campanya “Desmilitaritzem l’Educació” al Camp de Tarragona han entrat una instància als registres dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, al de la Diputació de Tarragona i al de l’Ajuntament de Valls on s’hi demana que aquestes institucions escoltin la veu del Parlament i apliquin la Moció sobre la Desmilitarització de Catalunyai duguin a terme totes les accions i gestions necessàries, adoptin les mesures adequades i pertinents i vetllin perquè l’exèrcit deixi de tenir presència d’ara endavant en les properes edicions de l’Espai de l’Estudiant que es celebra a Valls cada any.

La campanya té com a objectiu la defensa d’espais de lleure i formatius lliures d’exèrcits i d’armes i vol donar resposta a una reclamació de tota la comunitat educativa de fa temps que, sens dubte, ha esdevingut un autèntic anhel social. El document entrat a registre recorda als representants el text de la moció que fa referència a la presència de l’exercit, en aquest cas, a l’espai que s’organitza a la capital de l’Alt Camp: 
 
e. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.

La Plataforma Desmilitaritzem l’educació lamenta que s’hagi d’encarregar de fer el seguiment de l’aplicació d’un mandat del Parlament, tasca que haurien de fer les mateixes institucions, però alhora assegura que no cedirà fins que aquestes instruccions es facin efectives a tots els espais educatius perquè té clar que les armes no eduquen, les armes maten. 
Els col·lectius que donen suport a la campanya són: Campanya Desmilitaritzem l’Educació, Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau, CUP el Camp, Deixem de ser una illa-Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona, USTEC Tarragona, Coordinadora Obrera Sindical (COS) el Camp, Endavant El Camp, Stop Mare Mortum Tarragona, Sindicat d’Estudiant dels Països Catalans (SEPC) el Camp, Arran el Camp, Casal Sageta de Foc de Tarragona, Casal Popular La Turba de Valls, Ateneu Llibertari Alomà de Tarragona. 
TEXT ÍNTEGRE DE LA INSTÀNCIA
AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Serveis Territorials a Tarragona
A l’atenció de La Sra. Sílvia Rodes Guedes,
Des de la Campanya «Desmilitaritzem l’Educació», ens posem en contacte amb vostè perquè en els propers mesos es durà a terme una nova edició de l’Espai de l’Estudiant a Valls, i en la institució que representa hi té una participació directa en l’organització, en la planificació dels expositors i els continguts que hi haurà o bé hi col·labora tenint-hi un alt nivell d’implicació.
En anys anteriors, en les instal·lacions hi havia un estand de l’exèrcit compartint espai amb les diverses propostes realment formatives, educatives o de lleure que hi participaven.
El passat 14 de juliol el Parlament de Catalunya aprovava per majoria una Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya. El cinquè apartat de l’esmentada Moció insta el Govern a:
e. Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i evitar també que sigui present a espais educatius i promocionals, com el Saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància, a Barcelona; el Saló d’Esport i Turisme de Muntanya o la Fira de Formació Professional, a Lleida; l’ExpoJove, de Girona; o l’Espai de l’Estudiant, de Valls.
El Preàmbul de l’actual Estatut de Catalunya diu: “Catalunya, des de la seva tradició humanista, aferma el seu compromís amb tots els pobles per construir un ordre mundial pacífic i just.” I l’Article 51 encara concreta més: “La Generalitat ha de promoure la cultura de la pau i accions de foment de la pau al món.” Cal esmentar, així mateix, a tall d’exemple, altres accions legislatives relacionades, com són: la Llei21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau; la creació l’any 2007 de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP); o la Llei 16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea.
Entenem, per tant, que a l’empara de la Moció sobre la Desmilitarització de Catalunya i del marc legal esmentat, des del càrrec i la responsabilitat que vostè desenvolupa al capdavant dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona, donarà les pautes i directrius oportunes, durà a terme totes les accions i gestions necessàries, adoptarà les mesures adequades i pertinents i vetllarà perquè l’exèrcit deixi de tenir presència d’ara endavant en les properes edicions de l’Espai de l’Estudiant un espai educatiu que no li és propi. La defensa d’espais de lleure i formatius lliures d’exèrcits i d’armes és una reclamació de tota la comunitat educativa de fa temps i, sens dubte, ha esdevingut un autèntic anhel social.
Campanya Desmilitaritzem l’Educació, Coordinadora Tarragona Patrimoni per la Pau, CUP el Camp, Deixem de ser una illa-Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona, USTEC Tarragona, Coordinadora Obrera Sindical (COS) el Camp, Endavant El Camp, Stop Mare Mortum Tarragona, Sindicat d’Estudiant dels Països Catalans (SEPC) el Camp, Arran el Camp, Casal Sageta de Foc de Tarragona, Casal Popular La Turba de Valls, Ateneu Llibertari Alomà de Tarragona.   
Campanya DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ