OPINIÓ: Arnau Rodellar, recull #18GVagaEnsenyament 9] Al rescat de l’educació pública

                        

http://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/rescat-leducacio-publica-113381

Els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2016 van ser molt actius en els centres educatius públics de Catalunya. Es van realitzar assemblees de treballadors i treballadores on es va plantejar el període de debat dels pressupostos del 2017 com un moment clau per recuperar la inversió a l’educació pública.

L’actual abandonament i desinversió a la xarxa d’escoles públiques es materialitza a través de ràtios d’alumnes per aula molt elevades, fills i filles de famílies migrades sense Aules d’Acollida, alumnat amb necessitats educatives específiques sense educadores d’educació especial, ni tècnics en educació infantil (TEI) a P3, ni TIS, ni el personal dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) suficient.

Pel Departament d’Ensenyament els infants i adolescents catalans matriculats a l’escola pública no mereixen la incorporació immediata de docents substituts quan es produeixen baixes, ni un aprenentatge en edificis en condicions. Es tanquen línies a centres públics i no es construeixen els instituts públics necesaris. Hi ha una manca de personal docent que provoca sobrecàrrega d’hores lectives, i resta temps a coordinacions, preparació de classes i col·laboració amb les famílies.

Davant d’aquesta situació cal aturar l’abandonament i la privatització de l’escola pública catalana, augmentar-ne la inversió, rescatar-la i dignificar-la. Per això, fem vaga el proper 18 de gener (concentració a les 12 hores, davant del Parlament) i el 9 de febrer. Aturarem els centres educatius públics contra les polítiques neoliberals.
Arnau Rodellar
Delegat Sindical de CGT Ensenyament