OPOSICIONS ENSENYAMENT] Actualització informació-previsió places i terminis previstos

OPOSICIONS ENSENYAMENT-CONVOCATÒRIA NOVEMBRE 2017
Publiquem informació relacionada amb la convocatòria d’oposicions del Departament d’Ensenyament que té prevista que s’iniciï aquest mes de novembre de 2017
 • Places previstes per especialitats
 • Calendari previst a dia d’avui
 • Temaris per cossos i especialitats

 • PLACES PER ESPECIALITATS
 COS DE MESTRES
CODI ESPECIALITAT TOTAL
ALL Audició i llenguatge 58
PAN Llengua estrangera: Anglès 205
PMU Música 110
Total 373
COS DE PROFESSORAT D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
CODI ESPECIALITAT TOTAL
707 Dibuix artístic i color 3
712 Disseny gràfic 5
721 Mitjans audiovisuals 3
Total 11COS DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
CODI ESPECIALITAT TOTAL
192 Francès EOI 14
Total 14COS DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI
CODI ESPECIALITAT TOTAL
AN Anglès 201
CN Biologia i geologia 121
DI Dibuix 66
ECO Economia 35
EF Educació física 81
FI Filosofia 33
FQ Física i química 111
FR Francès 25
GE Geografia i història 163
LC Llengua catalana i literatura 136
LE Llengua castellana i literatura 171
MA Matemàtiques 223
MU Música 25
 PSI Orientació educativa 107
TEC Tecnologia 104
Total 1602

 • CALENDARI PREVIST

 • Publicació de la convocatòria: segona quinzena de novembre de 2017
 • Termini de presentació de sol·licituds: desembre 2017
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: segona quinzena de gener 2018
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: primera quinzena de març 2018
 • Inici del procediment selectiu: mitjans d’abril 2018
 • Finalització del procediment selectiu: primera quinzena de juny 2018
 •  TEMARIS PER COSSOS I ESPECIALITATS

A l’espera de la confirmació de la convocatòria del DOGC, els temaris vigents es troben en el següent enllaç del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/aspectes-generals/temaris-cossos-especialitats/

  Des de CGT defensem que les places a concurs siguin ocupades mitjançant concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori) que prioritzi l’experiència docent, i a on la capacitat docent sigui avaluada en la seva pràctica real i amb participació del màxim de persones possible per reduir l’arbitrarietat que actualment es pot donar tant en les oposicions (amb tribunals amb criteris diferents) com a l’avaluació d’interins i interines (quan el pes de la valoració el té només un/a inspector/a i director/a).
  Aquest sistema de concurs seria perfectament assumible mitjançant la creació de comissions d’avaluació àmplies als mateixos centres i permetria avaluar els elements veritablement necessaris per a l’exercici de la funció docent.
  Deixa de ser una illa
  CGT Ensenyament Tarragona