Ratificació de la vigència del Conveni d’Acció Social de Catalunya

El passat 26 de novembre representants de la patronal i els dos sindicats presents en la negociació del Conveni d”Acció Social de Catalunya van signar el document de ratificació del conveni clica document. En principi no era un acord necessari des del punt de vista legal, ja que el propi Conveni recull en el seu art. 5 la seva ultractivitat (vigència i obligatorietat del seu compliment per a totes les empreses del sector) mentre no s’arribi a un acord de renovació d’aquest Conveni.
Lamentablement algunes empreses/entitats del sector estaven intentant aprofitar el desconeixement de les treballadores i treballadors (a causa de la falta d’informació sobre la situació de la negociació per part de CCOO/UGT) per amenaçar amb rebaixar les condicions laborals de les i els professionals que treballem en el sector.

Quant a la negociació, no existeix avanç algun, la qual cosa implica la continuïtat en la congelació de les taules salarials vigents des de 2011. El proper 15 de desembre es reunirà de nou la taula de negociació, però sembla que es tracta més de reprendre la negociació que d’entrar amb profunditat en la mateixa.

Finalment, volem reiterar la nostra convicció de l’erroni de l’estratègia negociadora dels dos sindicats que l’estan duent a terme. Amb una negociació trasparent i amb un feedback constant entre negociadores/rs i professionals del sector hi hauria major fortalesa i legitimitat en la nostra postura i, per tant, una major eficàcia en la defensa dels nostres interessos. La concepció de la defensa dels nostres drets com una tasca professionalitzada i no participatiuva és, a més d’obsoleta i poc democràtica, ineficaç, com demostra la contínua deterioració en les condicions laborals que venim sofrint en els últims anys.

Sector Social de CGT Catalunya