Retallades i pressupostos

La despesa pública educativa a Catalunya representa un 2,8% del seu PIB al 2013. Representa tota la despesa que fan a Catalunya totes les administracions (Generalitat, ajuntaments i Estat) i inclou els concerts educatius del sector privat. És la inversió pública més baixa de tota Europa i de tot el món desenvolupat. És tan baixa que només és comparable amb paï- sos allunyats del nostre entorn com Perú (2,76%), Laos (2,77%) o Guatemala (2,8%).

Des del 2010 el pressupost de la pública s’ha reduït un 19,44%, mentre que el de la concertada un 4,58%.

La despesa pública del 2,8% sobre el PIB (2013) ens retrau a l’existent al 2003 i, per tant, es constata una involució i perduda que posa fi al cicle expansiu que va caracteritzar la despesa educativa per tal de convergir amb la mitjana europea.Estem a la meitat de la inversió que la LEC (Llei d’Educació de Catalunya) ambicionava pel 2017 i que va ser fixada en el 6% del PIB.

En l’àmbit europeu, Catalunya és el 6è país que més ha retallat en educació, juntament amb Romania, Letònia, Lituània, Bulgària i Portugal. La retallada educativa fins al 2012 a la Unió Europea va ser del -3,4%. En canvi, Espanya ha retallat un -14,6% entre 2009-2013 que, ajustada la inflació representen 8.618 milions de retallada. Espanya ha retallat en educació quatre vegades més que el conjunt de la Unió Europea i Catalunya, fins a cinc cops més.

L’austeritat de la despesa educativa pública a Catalunya entre 2009-2013 ha significat una retallada de 1.157 milions que, ajustada la inflació, sumen 1.264 milions de retallada (- 16,7%) del que s’invertia al 2009. La retallada ha tingut una relació inversa amb la demografia escolar, donat l’augment de 98.000 alumnes en les etapes no universitàries i de 2.700 alumnes en les universitats.

Si volem equiparar-nos a la mitjana europea (UE-27) i assolir un 5,25% del PIB en educació, Catalunya hauria d’invertir un total de 5.026 milions addicionals fins tenir un pressupost total de 10.800 milions.

El 58% del volum absolut retallat a Catalunya ha recaigut en els salaris docents i el 21% retallat correspon a les partides i programes per la inclusió i la igualtat d’oportunitats (248 milions menys repartits en 177 milions retallats dels ajuntaments i 71 milions retallats en les partides de la Generalitat relacionades amb l’equitat i la inclusió).

retallades_per_partides_educacio.png

evolucio_pressupostos_catalunya.png

evolucio_despesa_catalunya.png

despesa_publica_pib.png

Font: Informe Jaume Bofill sobre els Reptes de l’Educació a Catalunya