RODA DE PREMSA: EXPLIQUEM ELS MOTIUS DE LA INSUBMISSIÓ A LES PROVES EXTERNES D’ENSENYAMENT

RESUM DEL COMUNICAT DE “DEIXEM DE SER UNA ILLA” A LA RODA DE PREMSA CONVOCADA AVUI PER EXPLICAR LA DECLARACIÓ D’INSUBMISIÓ DE LES FAMÍLIES DE L’ESCOLA DE PICAMOIXONS A LES PROVES EXTERNES DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

La secció sindical de CGT Ensenyament Deixem de ser una illa ha estat a la roda de premsa que ha convocat el conjunt de famílies insubmises de l’escola de Picamoixons a la participació en les proves diagnòstiques i de competències bàsiques de primària del Departament d’Ensenyament. La decisió d’aquestes famílies no és única a Catalunya sinó que se suma a les iniciatives encetades per col·lectius com la XEI (xarxa d’escoles insubmises) i també al posicionament de moltes entitats, sindicats i persones de la comunitat educativa a títol individual.

Deixem de ser una illa considera que les raons que motiven la decisió d’aquestes famílies, i que qüestionen que aquestes proves beneficiïn el procés d’aprenentatge dels seus fills i filles, han de ser escoltades i respectades.  Per això, des de la secció sindical es vol denunciar l’actitud dels ST de Tarragona cap a les persones que fan boicot a l’avaluació. Denunciem per tant que des del Departament d’Ensenyament es vulneri el dret a l’objecció de consciència, fet especialment greu quan parlem d’un sector que hauria de vetllar per fomentar l’esperit crític de la ciutadania.

No podem obviar que l’aplicació d’aquestes proves obre la porta a una futura publicació de resultats que facilitaria la classificació dels centres segons les notes obtingudes i en cap cas contribuirien a la millora de l’equitat de l’alumnat ja que existeix una relació directa entre resultats educatius i l’entorn social on creix l’estudiantat. Les proves condueixen a una distribució de les competències després de l’origen social, fet que fomenta la igualtat d’oportunitats. Cal destacar que els últims informes PISA situen el sistema educatiu de Catalunya entre els rànquings més baixos de l’estat espanyol en qüestió d’equitat.

Denunciem també el paper de  la inspecció de l’escola que s’ha negat de manera categòrica a valorar els motius de l’objecció i ha afirmat que s’encarregarà personalment que els nens i nenes que estiguin absents el dia de l’aplicació acabin fent les proves. Des de Deixem de ser una illa  valorem que aquest fet ratlla la irregularitat ja que la intenció d’obligar els infants a fer les proves tan aviat com es reincorporin a l’escola, expressada amb vehemència per part d’inspecció, no està avalada per cap normativa.

L’actitud del Departament d’Ensenyament de Tarragona és totalment arbitrària ja que no tots els serveis territorials estan aplicant la mateixa política en relació a les decisions que prenen les famílies. Hi ha exemples d’altres zones en què no s’ha donat cap instrucció en el sentit d’obligar l’alumnat a realitzar aquesta avaluació si ha estat absent el dia dels exàmens. Per tant, aquesta actitud provoca un greuge comparatiu en relació a altres famílies de Catalunya que han pres la mateixa decisió.

Deixem de ser una illa
4 de maig de 2016