Suport de la CNT francesa a les acampades a Pta. del Sol, P. Catalunya,…