Greu problema en la preinscripció per als Cicles Formatius de Grau Superior

El Claustre de l’Esteve Terrades de Cornellà va aprovar aquest manifest. Els canvis en la normativa…

Quins són els requisits per impartir classes en un Cicle Formatiu?

Requisits generals Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea. Tenir divuit…