Criteris per al desplegament dels nous instituts escola

La integració de l’educació primària i la secundària en un mateix centre atorga a l’institut escola…