Criteris per al desplegament dels nous instituts escola

La integració de l’educació primària i la secundària en un mateix centre atorga a l’institut escola autonomia pedagògica per impulsar els seus projectes educatius i capacitat organitzativa i de gestió dels seus recursos. Amb la finalitat de donar resposta a les necessitats dels alumnes i les seves famílies, el Departament d’Educació recull la vocació innovadora dels centres per explorar noves estructures organitzatives que permetin assolir l’èxit escolar.

El Departament publica el document Criteris per al desplegament dels nous instituts escola que recull els aspectes pedagògics i organitzatius d’aquest tipus de centre i és una guia per a la creació dels nous instituts escola.

image_pdfimage_print