DECRET 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

Es modifiquen aspectes referits a la selecció i acreditació de directors El Govern ha aprovat la…

Decret de direccions

DECRET 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal…