DECRET 29/2015 de modificació del decret de direccions

Es modifiquen aspectes referits a la selecció i acreditació de directors El Govern ha aprovat la…

Decret de direccions (i modificació 29/2015)

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de…