Decret de direccions (i modificació 29/2015)

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 6824, de 5.3.2015). Modificació dels articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 36 i l’annex 2 del Decret 155/2010, de 2 de novembre.

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010). ​

Resolució EDU/3017/2019​, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic.​ (DOGC núm. 8006, de 20.11.2019)