DECRET de la Inspecció d’Educació.

DECRET 12/2021, de 2 de març, de la Inspecció d’Educació. URI ELI:  eli/es-ct/d/2021/03/02/12/dof L’article 131.2 de l’Estatut…

[Decret Llei] Ajuts extraescolars, tractament de dades, autoprotecció centres educatius, beques menjador

1821475.pdfDECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius…

Decrets de teletreball i administració digital

1808411.pdfDecret 77/2020, de 4 d’agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat…

Recuperació (parcial) de la paga del 2012

Els sindicats que participen a la mesa de la funció pública (CCOO, UGT i IAC) van…