Les Juntes de Personal

Les Juntes de Personal estan formades per totes les delegades que han sortit escollides a les…

Formació per a delegades i afiliació: full de càlcul

Disseny de cartells amb programari lliure GIMP i Inkscape – Full de càlcul amb programari lliure…