Espais formació professional

Resolució del director general de Formació Professional, per la qual es determina la superfície i el…