Espais formació professional

Resolució del director general de Formació Professional, per la qual es determina la superfície i el grau d’ús dels espais per impartir determinats cicles formatius i cursos d’especialització de formació professional inicial a partir del curs 2022-2023.