[Excedència] per violència de gènere

NORMATIVA: • Llei Orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la…