ATRI. Expedient electrònic personal

Pla pilot per al personal docent. El projecte comença amb tot el personal docent de tots els centres educatius…