Decret d’escola inclusiva

decret_d_escola_inclusiva.pdfDECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu…

Protocol d’actuació en situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

AcordACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s’aprova el Protocol d’actuació, entre els departaments de…