Què és el Consell Escolar de Catalunya?

El Consell Escolar de Catalunya és l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la…