Criteris per al desplegament dels nous instituts escola

La integració de l’educació primària i la secundària en un mateix centre atorga a l’institut escola…

Documents per a l’organització i gestió dels centres curs 22-23

Novetats per al curs 2022-2023 Els documents per a l’organització i gestió dels centres (DOIGC) recullen les polítiques…