Tancada del PAS laboral de la UB

Els membres del Comitè d’Empresa del PAS laboral i tots el membres del col·lectiu que es vulguin afegir inicien, avui dijous 11 de febrer a les 12.00 hores un tancament de 24 hores, a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona.

El divendres 12, coincidint amb la finalització del tancament, està convocada una assemblea general, al mateix Edifici Històric, per valorar les accions realitzades i debatre sobre les properes futures actuacions .

Aquesta mobilització està emmarcada dins la sèrie de protestes que els treballadors i treballadores de les universitats públiques catalanes varen començar la setmana passada, amb els tancaments a la UAB i la URV. I que han continuat amb l’ocupació el passat dimarts del Rectorat a la UPC.

L’incompliment dels acords signats i la intransigència de les gerències tutelades per la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa, han provocat aquesta situació límit. L’ultima ofensa a la dignitat del PASL ha estat la negativa de les gerències a complir amb allò que estableix l’article article 4.3. del V Conveni del personal d’administració i serveis de les universitats públiques catalanes (publicat al DOGC Núm. 5297, del 15 de gener de 2009), quan diu: “Tot el PASL de les universitats públiques catalanes percebrà (…) 325 € en pagament únic el mes de gener de l’any 2010”.

La Gerència es nega a pagar el que va signar excusant-se en que la Generalitat ha marcat un increment salarial del 0,3% del 2010. Sap perfectament que els acords previs no estan afectats per aquesta limitació, tal com estableix la mateixa Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, art. 22.2 “los aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados” Les universitats públiques són una administració independent amb autonomia negociadora pròpia. La Generalitat ni va participar ni va signar el Conveni.

Es tracta d’un incompliment flagrant d’allò acordat, una violació de la bona fe i un trencament de la confiança entre els representants dels treballadors i la Gerència.

Davant la continuada actitud immobilista per part de la Gerència d’aquesta universitat per tal d’arribar a acords i acomplir els ja signats en el Vè Conveni, Aquest Comitè d’Empresa ha dit prou!!

Davant la ingerència permanent del poder polític en tot allò que afecta als treballadors i treballadores de les Universitats Públiques Catalanes,

Aquest Comitè d’Empresa ha dit prou!!

Per defensar la negociació col·lectiva davant dels atacs que la volen destruir, Aquest Comitè d’Empresa ha dit prou!!

Per exigir l’acompliment dels acords signats,

Pel pagament del Plus Conveni,

Exigim respecte per la negociació col·lectiva !

Per una Universitat Pública i Lliure!

El PAS laboral de la UB està en lluita!!!!