UAB: Professorat substitut. Aturem la intensificació de la precarietat

Professorat substitut 8jun2023

Com ja explicàvem ahir, si no ho revertim, l’aplicació de la LOSU comportarà junt a la destrucció massiva de llocs de treball de professors/es associades, la introducció d’una nova figura de PDI; el professor o professora substituta. La forma com l’Equip de Govern de la UAB pretén aplicar aquesta figura contractual a la nostra universitat és, per dir-ho de forma senzilla, aberrant. Els motius són diversos:

  • Pretenen utilitzar contractes de temps parcial per cobrir substitucions que, en molts casos, seran de professorat a temps complert, contravenint directament el que estableix l’Estatut dels Treballadors en aquest punt.
  • Pretenen que la retribució del professorat substitut estigui molt per sota de la del PDI substituït, fet que també contradiu de forma flagrant l’Estatut dels Treballadors. Segons la proposta del rectorat de la UAB, el salari màxim d’un professor/a substitut (aquell que faci 24 crèdits) serà d’uns 1200 € bruts al mes, amb un contracte a temps parcial, amb el perjudici que això suposa per la cotització a la Seguretat Social.
  • Argumenten que el professorat substitut han de ser persones amb un nivell baix de formació, insinuant que s’orienta a donar feina a persones acabades de graduar. Aquest fet comportarà dues conseqüències clares. En primer lloc, farà baixar la qualitat de la docència als diferents graus i, per tant, del servei públic que ofereix la universitat. En segon lloc, suposarà eliminar de cop centenars de professores associades a qui no es reconeixerà, en cap cas, cap compensació pels anys patits de precarietat i concatenació fraudulenta de contractes.

A més, el rectorat de la UAB ha donat instruccions als departaments per tal que la dedicació dels contractes del professorat substitut s’ajusti estrictament al nombre de crèdits impartits. Actualment nombrosos departaments compensen els baixos salaris de professors/es associades assignant-los una dedicació docent per sota del límit del seu contracte. Si no fem canviar de parer el rectorat de la UAB, a partir del curs 2023-2024 això serà impossible en el cas dels i les substitutes. Aquest fet és especialment preocupant quant, a més a més, els contractes de professorat substitut s’adrecen a persones que no tinguin feina a fora. Cau doncs la careta que es posava la universitat per justificar el baix salari dels associats (“és clar, però és que ja tenen una feina fora”). Ara cobraran el mateix, però sense cap feina fora de la UAB.

Per altra banda, la figura del professorat substitut no està recollida en el Model de Dedicació Acadèmica vigent, per la qual cosa hi ha el risc de que en determinats departaments es determini la càrrega docent d’aquest professorat tenint en compte únicament les hores presencials i no se´ls reconegui el component no presencial de la docència, tal com es fa amb el professorat permanent, sobrecarregant-los per sobre de la docència que haurien d’impartir realment. Per tot això, des de CGT-UAB exigim al rectorat que aturi aquesta barbaritat. És inacceptable que s’incrementi la precarietat d’una part rellevant del PDI. És inacceptable aquesta càrrega de profunditat contra la qualitat de la docència a la nostra universitat, fet que afecta al conjunt del PDI.

Construïm col·lectivament una resposta. Demanem a deganats i a direccions des departaments que traslladin de forma activa el descontentament a l’Equip de Govern de la UAB. I, sobretot, fem una crida al conjunt del PDI a emprendre mesures per pressionar al rectorat per a que canviï de forma immediata el rumb en l’aplicació de la LOSU.

Logo CGT UABSecció Sindical de la CGT UAB
https://cgtuab.wordpress.com/
twitter @cgt_uab
facebook @CGTUAB