UAB: propostes de la secció sindical de CGT per a reduir el dèficit en lloc de que el paguin els treballadors/es i estudiants

Propostes que des de la secció sindical de la UAB s’han fet arribar a tothom de la nostra universitat per a reduir el dèficit de més de 30 milions d’€ que actualment te la universitat.,

Recordem que aquest deficit és l’excusa per, entre d’altres:

– Prescindir de prop del 30% del professorat associat

– Limitar l’estabilització del professorat precari i del PAS laboral

– Introduir becaris (amb beques només d’octubre a juny) per a cobrir docència.

– Mantenir la contractació d’investigadors amb contractes temporals de PAS

– Incrementar el núm. d’alumnes per grup a fins a 100 (malgrat el que se’ns venia amb Bolonya)

– Incrementar entre el 100% i el 200% el preu de la matriculació a un màster per als i les extracomunitàries I un llarg etcètera.

Llegiu aquí