UB en VAGA! Prou explotació i precarització!

comunicat_vaga.pdfEl Comitè d’empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la UB i la Junta de PDI funcionari convoquem a la vaga tot el PDI.

DIJOUS 24: VAGA EN TOTA LA UB – MANIFESTACIÓ 12h Pl. Universitat

DILLUNS 28: VAGA AL CAMPUS DIAGONAL – 12H DIAGONAL, CONCENTRACIÓ

DIMARTS 29: VAGA AL CAMPUS MUNDET, 12H MUNDET, CONCENTRACIÓ

DIMECRES 30: VAGA ALS CAMPUS CENTRAL I RAVAL – 12H PL. UNIVERSITAT, CONCENTRACIÓ

Reivindicacions:

 • Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos associats.
 • Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen els associats amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador.
 • Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte).
 • Que s’implementin plans d’estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa.
 • Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que pateixen els investigadors predoctorals.
 • Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s’aprovi amb l’acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d’Empresa de PDIlaboral i la Junta de PDI-funcionari.
 • Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs 207-18 ha materialitzat l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit d’augmentar la docència de professorat a jornada completa a 32 crèdits.
 • En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior”
 • Tal i com va ser assenyalat en el recent full informatiu de la JPDI de maig de 2018,
  denunciem la ingerència del govern de Catalunya en la vida universitària, i la pèrdua
  gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des d’instàncies
  polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques anorreant les estatals, etc). Demanem explícitament que els implicats en la convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica.

Per totes aquestes raons, el Comitè d’empresa del PDI-Laboral i la JPDI cridem a participar activament a la vaga i a les mobilitzacions.

Barcelona, 17 de maig del 2018
Comitè d’empresa del PDI-Laboral i JPDI de la Universitat de Barcelona

v04.png
Cartell PDF

vaga_ub.jpg