Universitat: Acomiadaments per l’aplicació del Pla d’ajust 2012 de la UAB

120125_pla_d_ajust_2012.jpg L’anomenat Pla d’ajust 2012 de la UAB farà fora uns 130 professors/es de plantilla i uns 160 de places de reforç i substitució. La Facultat de Lletres sola es menja més de 60 dels acomiadaments.

Les persones que els decideixen tenen noms i cognoms. A la Facultat de Lletres són la degana, els caps dels departaments de Filologia Catalana i Art i Musicologia i el Vice-rector d’Economia, Gómez Pallarés, del Departament de Cc. de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.