Universitats: el Plus Conveni afecta al PAS de totes les universitats

Companyes i companys,

Ahir, dijous 17 de juny de 2010, es va reunir la Comissió Paritària del 5è conveni col·lectiu del PAS laboral de les UUPP catalanes amb un únic punt a l’ordre del dia: Plus Conveni. Els representants de les universitats van presentar un document dels rectors i rectores en el que manifesten (textualment): el compromís de sol·licitar al Tribunal Laboral de Catalunya que, d’acord amb la seva normativa, es proposi una persona de reconeguda imparcialitat per tal de fer d’àrbitre, i mitjançant resolució estableixi les pautes d’actuació a seguir i en tot cas abans del proper 25 de juliol de 2010, per tal de poder procedir adequadament i conforme a la resolució arbitral.

En primera instància, membres del PAS laboral de CCOO i UGT han posat el crit en el cel i s’han sentit ofesos per la proposta dels rectors i rectores. Finalment, i després de dues hores de reunió, la comèdia ha finalitzat quan els representants de les respectives federacions de CCOO (Jesús Martínez) i d’UGT (Montserrat Rubert) han acceptat la proposta presentada pels rectors i rectores. Com ja sabeu, CAU i CGT rebutgem l’arbitratge i per tant la proposta.

Com no estem segurs perquè CCOO i UGT li fan ara el joc a les universitats i accepten la seva proposta, els encoratgem a que donin les explicacions oportunes a tot el PAS laboral de les UUPP catalanes. El CAU i la CGT farem la nostra valoració a partir del dimarts 22 de juny.

Barcelona, 18 de juny de 2010

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU)

Confederació General del Treball (CGT)