Universitats: les assemblees de PDI i PAS contra la repressió

Comunicat a ran dels fets del 18M

Reunida l’assemblea el PDI i PAS de les universitats públiques catalanes, manifesta:

El desallotjament policial del rectorat de la Universitat de Barcelona i les brutals càrregues dels mossos d’esquadra al llarg de tot el dimecres 18 de març, justificades a partir d’informacions falses i deliberadament amplificades, s’inscriuen en un procés de manca de diàleg per part de les institucions polítiques i universitàries davant les protestes d’estudiants i part dels treballadors de les universitats catalanes. L’opció per la repressió de les protestes en comptes de l’obertura de vies de diàleg ja s’havia fet palesa en les intervencions policials de l’any passat a la Universitat Autònoma de Barcelona i d’enguany a la Universitat Pompeu Fabra, i amb l’ocupació de nombroses facultats per part de guardes de seguretat privada.

Paral•lelament a la repressió policial, les universitats catalanes estan patint les agressions del “lobby pedagògic neoliberal” que censura ideològicament els plans d’estudi a través d’agències emparades sota els termes d’innovació, qualitat, excel•lència i avaluació.

El nostre desacord amb les informacions esbiaixades d’alguns mitjans de comunicació, que haurien de garantir una informació acurada i èticament responsable.

Aquestes protestes tenen un origen polític, motivat pels dubtes i dissentiments de fons que provoca una pla de reforma de les universitats públiques que, a més, no ha estat degudament debatut ni consensuat amb la comunitat universitària ni amb el conjunt de la societat.

Les universitats s’han caracteritzat, tradicionalment, per ser espais crítics, de creativitat i de llibertat davant dels autoritarismes. Observem amb extrema preocupació el blindatge d’aquests recintes amb policia i guàrdies de seguretat privada, fet que amputa una de les característiques històriques dels campus universitaris: ser entorns de lliure circulació, i reunió de persones, oberts al debat científic, cultural i polític i a la plena creativitat intel•lectual. El recent desallotjament de l’edifici del Rectorat de la Universitat de Barcelona és una expressió d’aquesta erosió de les llibertats col•lectives dins de les universitats.

Per tot això demana:

L’assumpció de responsabilitats plenes, dimissions incloses, per part de les autoritats polítiques i acadèmiques, i dels comandaments policials competents, pels greus incidents del dia 18 de març.

L’obertura immediata, amb caràcter públic i durant el període de temps que sigui necessari d’un procés de diàleg entre les diferents parts en conflicte entorn el model d’universitat i la seva concreció. Aquest diàleg no ha de tenir restriccions i ha de contemplar, entre altres aspectes: el diagnòstic de les disfuncions i deficiències del model universitari actual; la definició de les línies rectores del nou model tant pel que fa a l’organització universitària com a l’activitat acadèmica i investigadora; els fonaments i procediments del disseny dels plans d’estudi i a la seva aplicació; i les fonts de finançament de les universitats, els seus mecanismes de funcionament intern i els seus models de plantilla de PAS i PDI. A fi de fer possible aquest debat dins del marc legal vigent cal una moratòria en l’aplicació dels nous graus.

La plena garantia que els espais universitaris mantindran el seu caràcter públic i obert al pluralisme de la nostra societat i al servei del país, amb el respecte a la llibertat d’opinió i amb un ferm compromís de no emprar la via policial per resoldre els debats polítics i ideològics.

A fi d’assolir aquestes peticions, l’Assemblea de PDI i PAS de les universitats catalanes durà a terme diverses iniciatives que s’aniran fent públiques i crida a la participació a la manifestació del dijous 26 de març a les 20 h. a la Plaça Universitat.

Edifici històric de la Universitat de Barcelona, 24 de març de 2009.

image_pdfimage_print