Universitats: Problemes per la jubilació. Quan les beques de recerca no cotitzaban a la Seguretat Social

Hi ha milers de casos de becaris i becàries d’investigació, contractats per realitzar la Tesi Doctoral com a Personal Investigador en Formació, no van cotitzar a la Seguretat Social, perquè es formalitzaven com a ajudes, no com a contractes laborals. El problema es va solucionar fa pocs anys en implantar-se el format de contracte laboral. Però ara s’apropa la jubilació dels que no van cotitzar, i hauran de retardar-la per complir els requisits. Des de les administracions ministerials, autonòmiques i universitàries encara no han ofert una solució acceptable.