Universitats: Suspensió retallades a la UAB

SUSPENSIÓ DE RETALLADES A LA UAB

Com sabeu, la pretensió de l’Equip de Govern sortint era acomiadar-se fent aprovar en la darrera Comissió de Personal Acadèmic l’acomiadament de més de 200 professors en funció d’un model de dedicació docent que el “Ministro de Educación” ha invalidat completament, d’un pressupost que haurà de ser revisat per les modificacions de la Generalitat, i d’unes previsions globals de plantilla docent que seran competència del nou rector que escollirem demà.

Tanmateix, com a conseqüència de la resistència i lluita portada des de distints àmbits de l’estudiantat, PAS i PDI hem aconseguit, segons informacions provinents de l’Àrea de Personal Acadèmic, que les retallades sobre les places de PDI quedin en suspens fins a l’entrada del nou Rector que és qui haurà de decidir si les executa o no

Ens congratulem de la feina feta per totes i tots per aturar el primer cop. Caldrà, tanmateix, que estiguem atents per tal d’aconseguir que la suspensió de les retallades sigui definitiva i que no hi hagi pujada de taxes a l’estudiantat.

Secció Sindical de la CGT

Universitat Autònoma de Barcelona

http://cgtuab.wordpress.com/