Vaga a la UAB per selectivitat (8-11 de juny). Roda de premsa, 8 de juny, 10h, Rectorat UAB

Roda de premsa. Dimarts 8 de juny, a les 10:00, estarem al Rectorat de la UAB explicant  perquè hem anat a la vaga el 8-11 de juny. 

Des de fa ja massa anys, des de la CGT estem denunciant les precàries condicions laborals en el  sector científic i universitari. La manca de renovació i d’estabilització de la plantilla, lluny de  millorar, ha empitjorat considerablement en els darrers anys, en tots els sectors de la universitat.  I en particular, en el darrer any, arran de la crisi sanitària. Per tots aquests motius, el passat 21  d’octubre, vam fer un pas endavant i vam convocar vaga a tot l’Estat, com a avís del que  s’acostava.  

La situació de la plantilla al conjunt de les Universitats, en general, i a la UAB, en particular, és  des de fa temps insostenible. Ara, amb la crisi catalitzada per la COVID-19, el grau d’explotació  a què es veu sotmesa la plantilla s’ha incrementat encara més, arribant fins i tot a denegar  pròrrogues contractuals aprovades pel propi ministeri. La manca de voluntat negociadora per  part de la UAB, menyspreant el conjunt dels treballadors, no ens ha deixat cap altra alternativa  que la convocatòria de vaga pels propers dies 8, 9, 10 i 11 de juny. Perquè? 

• Més de la meitat del professorat és temporal, sota la figura contractual del professorat  associat. Ara mateix, de fet, la UAB no compleix els requisits de contractació per ser  considerada Universitat, atenent-nos als barems del Ministeri d’Universitats. 

• Es torna a incomplir l’Estatut del Personal Investigador en Formació, en la nova  convocatòria, instant, així al treball sense contracte pels investigadors predoctorals. 

• Es fan interpretacions “imaginatives” de les normatives, concedint pròrrogues  contractuals per la COVID-19 de 3 mesos a uns treballadors, 5 mesos a d’altres, mentre  a uns últims se’ls hi denega, estant tots ells en la mateixa situació contractual. • Es mantenen figures contractuals ad hoc, com els investigadors postdoctorals de  docència per a cobrir places estructurals, enlloc de regularitzar-los a figures de lector o  agregat, com correspondria.  

• Es contracta al Personal d’Administració i Serveis amb caràcter temporal, i sovint, en  una categoria inferior a la que els hi correspon, consolidant una doble escala salarial. 

Per tot això, i davant la manca de voluntat negociadora de l’equip de Govern, la CGT llença una  convocatòria de vaga pels dies 8, 9, 10 i 11 de juny tot exigint: 

1) L’equiparació de les pròrrogues COVID a 5 mesos per a tot el personal contractat d’obra  finalista. 

2) L’extensió de tots els contractes predoctorals fins als 4 anys, tot donant compliment a  l’EPIF. 

3) L’equiparació salarial dels postdocs segons dictamina la Llei de Ciència. 4) La regularització i estabilització del personal associat en figures contractuals a temps  complet, tot donant compliment al conveni col·lectiu. 

5) La contractació de manera indefinida i en la categoria contractual que li pertoca del  personal d’administració i serveis en frau de llei. 

6) La internalització dels serveis externalitzats (manteniment, neteja, cafeteries…). 

Per tot això, dimarts 8 de juny, a les 10:00, estarem al Rectorat de la UAB explicant  perquè hem anat a la vaga el 8-11 de juny. 

image_pdfimage_print