14J Concentració del Sector Social de CGT

Educadorxs, treballadorxs socials, animadorxs socioculturals, psicòlegxs, monitorxs.. som professionals no mà d’obra submissa i explotable.

Hem decidit organitzar-nos.

No ens valoren. No ens respecten. No ens coneixen. Hauran d’escoltar-nos.

Dimarts 14, a les 17.30h, Teatre Nacional de Catalunya.

Comunicat Sector Social CGT

La precarització del sector atempta contra la dignitat dels professionals i de les persones per les quals (i amb qui) treballem.

El Conveni Col·lectiu d’Acció Social de Catalunya va unificar a la baixa les condicions laborals de la major part del sector. Un sector ja castigat per privatitzacions i incompliments sistemàtics dels drets laborals bàsics. Les retallades (imposades per Generalitat i Ajuntaments o pactats entre ells i la patronal) i la congelació que implica la negativa de la patronal per negociar una altra cosa que no sigui aprofundir en la precarietat, no és només una qüestió laboral. Hores que no es paguen, contractacions per sota de la categoria laboral exigida, jornades eternes, horaris canviants, exigència d’una disponibilitat incompatible amb la vida personal, condicions laborals que desgasten a les plantilles, cremen als/les professionals i destrueixen els equips de treball. Tot plegat redueix la qualitat del servei que es presta i, a un àmbit com el nostre, això suposa una pitjor resposta a les situacions que ens plantegen les persones per les quals (i amb qui) treballem.

No treballem amb màquines ni amb fulls de càlcul, nosaltres treballem amb persones. Per això caldria esperar empreses que actuessin de debò com a entitats, que posessin per davant la qualitat en la prestació dels serveis que assumeixen. La Responsabilitat Social Corporativa no pot ser només un concepte, els qui formen la patronal hauran de triar entre ser entitats o empreses.

Finalment, volem saber l’opinió dels nostres representants públics, aquells que seleccionen als qui gestionen aquests serveis que atenen necessitats bàsiques de la part més vulnerable de la població. Vostès poden decidir les condicions mínimes de qualitat, vostès tenen el deure de vigilar que aquests serveis es prestin correctament, vostès poden impedir que les entitats socialment responsables siguin substituïdes per aquelles que es regeixen per paràmetres lucratius.

Sector Social de CGT

Twitter i Facebook: sectorsocialcgt
Mail: sectorsocial@cgtcatalunya.cat