[15S] Jornada de debat :“Present i futur de l’Educació de Persones Adultes”

Mesa de l’Educació d’Adults de Catalunya.
Davant de la sorpresa que ens reservava el departament per aquest fi de curs, amb l’anunci que, des del proper curs, bona part de l’Educació de Persones Adultes estarà cofinançada pel Fons Social Europeu, pensem que cal una reflexió conjunta per veure com afrontem els reptes, presents i futurs, que se’ns venen a sobre,. S’obren interrogants i segur que també oportunitats, és qüestió de reflexionar i debatre conjuntament per a poder analitzar quin serà el futur dels nostres centres.

Jornada de debat :“Present i futur de l’Educació de Persones Adultes”

Dijous 15 de setembre 2016 de 10 a 13.30h

Palau Alòs, Carrer Sant Pere més Baix 55. Barcelona

escola_a_europa.jpg

A començament de setembre es concretarà el programa més detallat de la
jornada.

Davant el finançament de la FPA des del Fons Social Europeu

A partir del curs vinent el govern de la Generalitat ha decidit que bona part dels ensenyaments de les escoles de persones adultes: l’obtenció del títol de GES, la preparació a proves d’accés a grau mitjà, superior o universitat, les llengües estrangeres i el COMPETIC formaran part del Fons Social Europeu (FSE). Aquesta no ha estat una mesura comentada prèviament, analitzada amb pros i contra amb els centres, sinó una mesura de fets consumats.

No estem en contra que la Generalitat cerqui noves vies de finançament de l’educació pública, però creiem que s’ha de fer amb el consens del sector, amb un respecte cap a la feina ja feta i posant els mitjans necessaris per a que això no suposi un desgavell en el dia a dia de les escoles.

Ens queixem que s’aprofiti el treball que estem fent als centres, recaient sobre ells tota la feina administrativa, i que en canvi no es planifiqui ni es destinin nous recursos que podrien servir per a donar un salt de qualitat en els nostres centres.

I no ens referim a uns ordinadors promesos o a unes quantes fotocòpies més, ens referim a:

La manca de personal administratiu

És molt greu que alguns centres no tinguin administratius i que la resta el tinguin a mitja jornada, mentre que el volum de feina administrativa degut al FSE creixerà enormement. Demanem administratius a tots els CFPA.

La manca de publicitat de l’oferta

És també greu que seguim sense una promoció de les ofertes educatives dels CFA en els mitjans de comunicació, limitant molt les possibilitats de que molta població adulta conegui la nostra oferta i arribi als nostres centres. Demanem campanyes d’informació i potenciació dels Centres d’FPA.

-Oferta Educativa rígida

L’oferta educativa està estancada i cal potenciar-la tot obrint-la a nous reptes. Cal també discutir mesures de flexibilització d’aquesta oferta que permeti respondre una demanda canviant: cursos de durada diversa, intensius, períodes de matriculació….

Continuïtat de l’oferta un cop acabat el termini del FSE

Finalment el Fons Social Europeu és un programa fixat per un anys, fins el 2020, i caldrà el compromís de la Generalitat per donar continuïtat totes les activitats dels CFPA un cop acabat el finançament del FSE.

Transparència respecte els fons obtinguts

Així mateix és exigible la transparència, per la qual cosa demanem que la Generalitat faci pública la quantitat de diners que ingressarà del FSE en aquest concepte, i en quines partides es gastaran.

Barcelona 6 de juliol de 2016

MESA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE PERSONES ADULTES

(formada per CCOO, CGT, USTEC i representants de diferents escoles de Catalunya)

image_pdfimage_print