16J: jornada en suport als nocturns

Estimats amics/amigues/companys/es, estudiants:

El dilluns 16 de juny de 2008, a les 10.00 h, el departament d’Educació de Catalunya ha convocat una reunió amb els centres que el curs 2008-09 faran el primer curs de Batxillerat Nocturn de manera presencial.

Com ja sabeu, per ordre del Conseller d’Educació, Sr. Ernest Maragall, altres centres ja no podran impartir aquest nivell el proper curs.

Per aquesta raó demanem que aquesta jornada sigui reivindicativa dels estudis de Batxillerat Nocturn que el departament vol suprimir a curt termini.

Per aquesta raó us demanem que envieu correus electrònics, FAX, trucades telefòniques, entrada de documents dirigits als responsables educatius, etc. en contra de la supressió del Batxillerat de Nocturn presencial i en favor d’aquests tipus d’estudis.

Feu arribar aquest escrit a tothom conegut perquè aquest dia sigui un dia de pressió per part nostra a tots els nivells.

La relació de les persones a qui podeu dirigir els vostres escrits són els següents:

Generalitat de Catalunya
Molt Hble. Sr. José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Fax 93 318 34 88

Adreça electrònica gbpresident.presidencia@gencat.net
Adreça web http://www.gencat.net/president

Departament d’Educació
Hble. Sr. Ernest Maragall i Mira (Conseller)
Fax 932 415 342

Adreça electrònica conseller.educacio@gencat.net
Adreça web http://www.gencat.net/educacio

Secretaria del Consell Escolar de Catalunya
Sra. M. Teresa Pijuan i Balcells
Fax 93 400 69 80

Secretaria del Conseller
Sra. Maria Castelltort i Vilanova
Fax 93 400 69 00

Cap de Protocol
Sra. María Mercedes Bresca García
Fax 93 400 69 80

Cap de Comunicació i Premsa
Sr. Xavier Vidal Gómez
Fax 93 400 69 80

Secretaria del Consell Escolar de Catalunya
Sra. M. Teresa Pijuan i Balcells
Fax 93 400 69 80

Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
Sr. Joaquim Prats Cuevas
Fax 93 400 69 66

Consell Escolar de Catalunya
Sr. Pere Darder i Vidal
Fax 93 400 69 80

consellescolarcat.educacio@gencat.net

Secretaria General
Sra. Maria Dolors Rius i Benito
Fax 93 400 69 80

secretariageneral.educacio@gencat.net

Secretaria de Polítiques Educatives
Sr. Francesc Colomé i Montserrat
Telèfon 93 551 69 00 / 93 400 69 00

Subdirecció General de la Inspecció d’Educació
Sra. Carme Mas Morillas
Fax 93 400 69 80

Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
Sr. Jaume Graells Veguin
Fax 93 400 69 80

Direcció General d’Innovació
Sr. Joan Badia i Pujol
Fax 93 400 69 80

Oficina de Suport a les Polítiques Educatives
Sr. Eugenio García Alegre
Fax 934 006 900

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona I (Ciutat)

Sr. José Antonio García Saceda
Fax 93 443 95 44

Secretaria dels Serveis Territorials (Barcelona Ciutat)
Sr. Carmelo Guiu i Espinosa
Fax 93 443 95 44

Secció de Centres i Alumnes (Barcelona Ciutat)
Sr. Josep Masdeu i Vilà
Fax 93 443 95 44

Negociat de Personal d’Administració i Serveis (Barcelona Ciutat)
Sra. Núria Guzmán Conejero
Fax 93 443 95 44

Inspecció Territorial d’Ensenyament (Barcelona Ciutat)
Fax 93 443 95 44

Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II (Comarques)
Sr. Camil Fortuny Recasens
Fax 93 481 60 33

Secretaria dels Serveis Territorials (Barcelona Comarques)
Sra. M. Dèlia Roselló Iglesias
Fax 93 481 60 33

Servei de Personal Docent (Serveis Territorials a Barcelona Comarques)
Sra. Begoña Villa Martín
Fax 93 481 60 33

Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent
Sra. Magdalena Palà Margenat
Fax 93 481 60 33

Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat-Anoia
Sra. Olga Adroher Boter
Fax 93 685 94 60

Serveis Territorials d’Educació al Maresme-Vallès Oriental
Adreça Carrer Carrer Santa Rita, 1 (Edifici Cafè de Mar)
st_mvo.educació@gencat.net

Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental
Sra. Anna Riuró de Blas
Fax 93 727 37 08

Serveis Territorials d’Educació a Girona
Sr. Andreu Otero Triola
Fax 972 21 42 16

Serveis Territorials d’Educació a Lleida
Sr. Antonio Llevot Lloret
Fax 973 27 99 97

Serveis Territorials d’Educació a Tarragona
Sr. Vicente Villena Serrano
Fax 977 25 14 50

Serveis Territorials d’Educació a les Terres de l’Ebre
Sra. Maria Angels Rojas Castaño
Fax 977 44 87 18

Secretaria dels Serveis Territorials del Baix Llobregat-Anoia
Sr. Francesc Miquel Castañar i Fernández
Fax 93 685 94 60

Secretaria dels Serveis Territorials del Vallès
Sra. Isabel Borguñó Ventura
Fax 93 727 36 54

Secretaria dels Serveis Territorials de Girona
Sr. Josep M. Farrés i Sacrest
Fax 972 21 42 16

Secretaria dels Serveis Territorials de Lleida
Sr. Amadeu-Pere Huguet i Tribó
Fax 973 27 99 97

Secretaria dels Serveis Territorials de Tarragona
Sr. Baptista Capell Solsona
Fax 977 25 14 50

Secretaria dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre
Sra. Rosalia Mercadé Orriols
Fax 977 51 13 71