[Fotos] Imparables, 22S Concentració PAE – Laborals Ensenyament (TEEI, TIS, EEE)

El Personal d’Atenció Educativa (TEEI, TIS EEE, AEE) com a treballadores del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, volem manifestar que som un personal imprescindible per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques i que aportem un gran valor als centres educatius per la nostra experiència dins els principis d’inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada. Juntament amb tot el personal docent del centre, treballem per avançar en l’objectiu de fer possible una educació per a tots i totes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Tal com es desplega en el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

Les TEEI (Tècniques Especialistes en Educació Infantil) vetllem per atendre i educar als infants de 3 anys, atenent les seves  necessitats, acompanyant-los en el seu  creixement personal i emocional, i en el seu desenvolupament i autonomia.

Les TIS (Tècniques en Integració Social) a través de la intervenció socioeducativa treballem per al desenvolupament d’habilitats socials i d’autonomia personal dels i les alumnes que es troben en situació de risc i/o vulnerabilitat, intervenint directament amb els infants i joves, les seves famílies i els agents socials per garantir l’èxit educatiu i participació de tota la comunitat educativa.

Les EEE (Educadores d’Educació Especial) som les professionals que eduquem l’alumnat amb necessitats educatives especials en els centres d’educació especial i als centres ordinaris. Sense nosaltres no és possible l’escola inclusiva!

Les AEE (Auxiliars d’Educació Especial) som les responsables d’atendre  l’alumnat amb discapacitat motòrica i imprescindibles per una inclusió real a les aules.

El PAE formem part de l’equip educatiu i del Claustre, no som personal de segona categoria i volem ser tractades amb dignitat. Denunciem que en moltes ocasions, tant la Inspecció com les direccions dels centres, no valoren la nostra tasca. No afavoreixen la inclusió d’aquests equips especialitzats en la tasca de coordinació amb tot l’equip docent. No tenen clares les funcions d’aquest personal, tot i quedar especificades als “Documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius” que cada any publica el Departament .

Cal puntualitzar, però, que tot i quedar recollides en aquests documents, són repetides any rere any, de manera poc concreta i més aviat convidant a una interpretació subjectiva. Com a conseqüència, l’alumnat es veu perjudicat per la manca d’atenció en hores lectives. 

Som aquí avui, per denunciar l’abús  i el maltractament que patim el personal PAE de l’àmbit educatiu. Perquè lluny de trobar una solució a la nostra precarietat, som tractades de forma jeràrquica i les nostres funcions i horaris depenen de la voluntat dels Equips Directius, de fer-nos sentir, o no, un membre més dins del claustre.

Com a col·lectiu PAE tenim moltes reivindicacions de millora per a una figura indispensable dins les escoles públiques de Catalunya. Volem que ens respectin, valorin i prenguin nota de tot el  que exigim per al nostre col·lectiu.

Després del seguit de despropòsits als quals ens ha abocat el Departament d’Educació, veiem la necessitat de mostrar el nostre malestar. Les que hi som, i les que en volem formar part, no acceptem tot el que ha esdevingut fins al moment.

  • Nomenaments massius presencials amb places insuficients.
  • Canvis d’última hora en les convocatòries.
  • Modificació de places ofertades a l’últim moment.
  • Nomenaments amb llistes no actualitzades i inexistència d’un bloc 2 TEEI que hauria d’haver estat contemplat a l’hora de les adjudicacions.
  • Errors en els nomenaments telemàtics, amb adjudicacions de places que no existien o escoles que ja havien estat assignades amb anterioritat.
  • Inici precipitat amb un avançament del calendari escolar mal gestionat, i amb una oferta a les tardes de lleure educatiu, on l’ambigüitat fa que molt personal PAE sigui utilitzat per tapar els nyaps de l’administració per què no hi ha prou monitors per atendre a l’alumnat amb NEE. Però el PAE atén l’alumnat en horari lectiu de l’escola, i les tardes de lleure educatiu no ho són.
  • Exigim una revisió i modificació urgent d’un VI conveni col·lectiu del Personal Laboral, desfasat (2006) perquè cal que se’ns reconegui la nostra tasca educativa com a PAE.  És imprescindible que el Personal d’Atenció Educativa anem de bracet dels nostres companys docents, perquè treballem junts i amb un objectiu comú, el desenvolupament integral de l’alumnat i per aquest motiu, exigim millores laborals tant pel que fa a les nostres funcions com a l’organització horària.

Per tot això, pel neguit, angoixa i malestar que ens han provocat, el personal PAE diem PROU‼