28M: Vaga del PDI. Comencem a recuperar les universitats

El dia 28 de maig de 2019 hi ha convocada una vaga de personal docent i investigador (PDI) de les universitats públiques de Catalunya i de personal investigador en formació del CSIC a Catalunya.

La convocatòria de vaga la realitza el sindicat Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya, el Col·lectiu Doctorands en Lluita i nombroses assemblees de treballadors/es a les diferents universitats i centres del CSIC.

Hi haurà una manifestació unitària a les 18:00 que anirà des de plaça Urquinaona fins a la Secretaria d’Universitats i Recerca (Via Laietana, 2). Abans de començar la manifestació es farà una roda de premsa. Pel matí, es faran accions descentralitzades a diversos centres i universitats d’arreu del territori. El seguiment de la vaga es podrà fer via els twitter amb el hashtag #28MVagaPDI. Més endavant es posa el llistat de twitters què en faran el seguiment.

La convocatòria de vaga de 24 h pel proper 28 de maig de 2019 té com a reivindicació central l’exigència a totes les universitats públiques de Catalunya i al CSIC l’aplicació amb efectes retroactius des de la seva entrada en vigor del Reial Decret 103/2019 de l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF). L’aprovació de l’EPIF afecta a tots els contractes d’investigadors predoctorals que actualment deriven de diverses convocatòries de la Generalitat i del govern central, així com les pròpies de les diferents universitats. En la majoria dels casos, les condicions salarials i de durada del contracte es troben per sota del que estableix el RD 103/2019.

La seva aplicació implicarà:
▪ Increment del salari (16127 pels dos primers anys de contracte,
17279 pel tercer any i 21533 pel quart any).
▪ Pròrroga automàtica pels contractes inferiors a quatre anys.
▪ Voluntarietat de la docència.

La convocatòria de vaga denuncia també les precàries condicions en què es troba el professorat universitari i la qualitat de la docència. Per tal de defensar la qualitat de la docència i les condicions de treball de tot el PDI, sense exclusions ni tractes discriminatoris, s’exigeix també:

▪ L’obertura de places estables i dignes després del doctorat per
continuar amb les carreres acadèmiques.
▪ El manteniment de tots els llocs de treball del PDI pel curs 2019-2020, sense cap degradació de categoria ni dedicació (és a dir, que l’aplicació de l’EPIF no es faci en base precaritzar altres sectors del PDI).
▪ Increment de del salari del professorat associat.
▪ Dret a quitança pels contractes predoctorals.
▪ Augment de finançament de les universitats i centres de recerca.

Malgrat que entenem que l’EPIF és un estatut de mínims, considerem urgent i inapel·lable el compliment del nou decret. La vaga es convoca davant la inoperància, l’obstruccionisme, la manca de voluntat de negociació i les dilacions en l’aplicació de l’EPIF i en la resolució de la precarietat de la recerca i la docència, els doctorands i les doctorandes i el conjunt del PDI ens plantem.

Per tot això, ens sobren els motius per convocar vaga el 28 de maig, extensible a tot el personal docent i investigador de les universitats i centres de recerca catalans.

Al llarg del dia, el seguiment de la vaga es podrà fer via els twitters de @DocsLluita, @udgdoc, @upfpredocs, @Lluitaudl, @unidignitat, @cgtenseponent, @CGTEnsenyament, @CGTCatalunya, @CGT_UAB, @cgt_ub, @cgt_upc, @cgt_UdG. El hashtag a utilitzar serà #28MVagaPDI.

A les 18:00, com s’ha dit, es farà una roda de premsa prèvia a la manifestació unitària convocada des de plaça Urquinaona fins a la Secretaria d’Universitats i Recerca (Via Laietana, 2, Barcelona).

COL·LECTIU DE DEL TREBALL DE DOCTORAND/ES CATALUNYA EN LLUITA

d7lxxtow4aitlox-2.jpg