30 de novembre: Nova jornada de vaga al sector públic de Catalunya

Comunicat unitari dels sindicats convocants

Després de l’èxit rotund de la jornada de mobilització celebrada amb motiu de la convocatòria de vaga al sector públic de Catalunya del proppassat 28 d’octubre, les organitzacions que conformem la Taula Sindical hem pres la decisió de convocar una nova jornada de vaga per al proper dimarts 30 de novembre. Cridem a tots els empleats i empleades de les administracions públiques catalanes i de les entitats del sector públic depenents de les mateixes, i de forma especial al seu personal funcionari i laboral interí en abús de temporalitat, a secundar-la massivament i a tornar a prendre els carrers dels nostres pobles, viles i ciutats, per tal de deixar clar a tothom, i de demostrar un cop més –i ho farem tants cops com calgui–la força col·lectiva i organitzada dels treballadors i les treballadores públiques.

Cridem novament a la vaga i a prendre els carrers en defensa d’uns serveis públics dignes i de qualitat per a tothom, per a reclamar justícia per a totes les interines i temporals, per l’estabilització de tot el personal precari de les administracions públiques del nostre país. Cridem novament a la vaga per a reclamar la derogació del Reial Decret-llei 14/2021, el conegut i infame “Icetazo”, la transposició completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 1999/70/CE sobre el treball de durada determinada, i una sanció adequada i dissuasòria a l’abús de temporalitat per part de les administracions, tot seguint allò establert a la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Després de la filtració el dia 11 de novembre d’un presumpte acord entre les forces que conformen el govern espanyol de coalició, PSOE-UP, i els seus aliats parlamentaris, d’esmenes transaccionades en relació al projecte de llei de l’”Icetazo”, i en vista del contingut de les mateixes, considerem que hi ha més motius que mai per a unir-nos, fer vaga, sortir al carrer i manifestar-nos. Hi ha més motius que mai per al conflicte, perquè estan intentant enganyar-nos amb unes modificacions que no resolen en absolut el problema

Aquest acord d’esmenes, que s’ha estat difonent per terra, mar i aire a totes les tribunes mediàtiques afins al govern de coalició, i a les forces que sostenen el mateix, com a quelcom àmpliament beneficiós per al col·lectiu del personal abusat (amb titulars absolutament enganyosos i vergonyosos que poc menys que venien a dir que aquí es regalaria a tothom la plaça), no és més que una monumental estafa. Una estafa embolcallada en una campanya de propaganda mediàtica orientada a dividir i desmobilitzar al col·lectiu dels empleats i empleades públiques en abús de temporalitat.

Davant de totes aquestes maniobres, el col·lectiu ha de restar més unit i més mobilitzat que mai. L’esborrany d’informe de la ponència que s’ha fet públic, i les esmenes transaccionades incloses en el mateix, són clarament insuficients, no resolen el conflicte, deixen inalterats aspectes clau i molt lesius del Reial Decret-llei original de l’”Icetazo” i no suposen una solució legislativa conforme a la jurisprudència comunitària

No es pot admetre cap presumpta “solució” que passi per processos selectius de torn lliure i resolució incerta, en contradicció amb les sentències i autos del TJUE, encara que sigui per la via del concurs de mèrits. No es pot admetre cap presumpta “solució” que no situï clarament el llindar dels tres anys de prestació de serveis, sigui en una mateixa vacant o en nomenaments successius, com a criteri per a determinar l’abús, i no cap altre llindar arbitrari, ja que aquest és l’únic termini amb un fonament legislatiu i jurídic. No es pot admetre cap “solució” que no inclogui totes i cadascuna de les casuístiques d’interines i temporals en abús i que no deixi gent tirada pel camí, que no garanteixi la continuïtat laboral de tothom. Que no estigui orientada, en definitiva, a estabilitzar les persones, no només les places. 

No es pot admetre la possibilitat que hi hagi gent cessada amb una indemnització ridícula de 20 dies per anys treballat amb un topall de 12 mensualitats, és a dir, l’equivalent a un acomiadament per raons objectives al sector privat. No es pot admetre que resti inalterada una modificació dels articles 10 i 11 del TREBEP que augmentarà exponencialment la precarietat laboral al conjunt del sector públic i que suposa una evident porta oberta a la privatització de serveis, mitjançant l’amortització de places com a suposada “sanció” a les administracions per l’incompliment de les seves obligacions legals.

No es pot admetre cap presumpta “solució” que no suposi la paral·lització immediata i urgent de les convocatòries en curs que incloguin places ocupades per personal en abús de temporalitat mentre no es determini de forma fefaent el grau d’abús, se sancioni aquest, i es compensi els treballadors i les treballadores que es troben en aquesta situació. És absolutament vergonyós que s’estiguin llançant campanyes mediàtiques com la que hem viscut aquests darrers dies mentre administracions com la Generalitat de Catalunya continuen tirant endavant convocatòries de torn lliure que no són sinó una trinxadora de personal abusat

No ens valia el vergonyós “Decretazo” acordat entre el senyor Iceta i els sindicats del poder, CCOO, UGT i CSIF, però tampoc no ens val aquest nyap que volen fer a partir del mateix el PSOE, UP, ERC i el PNB. Volem el reconeixement del caràcter fix de totes les relacions laborals en abús de temporalitat, en els termes establerts pel TJUE, ras i curt. Volem una solució extraordinària a una situació extraordinària, que no han provocat les treballadores i els treballadors, sinó totes les administracions d’arreu de Catalunya i d’arreu de l’Estat, que han estat anys i panys de forma impune eludint la seva pròpia legalitat. És això el que els precaris i precàries en frau de llei que sostenen els serveis públics d’aquest país es mereixen, i per això estem lluitant i lluitarem.

Davant la possibilitat que el text de la proposició de llei, en els termes que s’han conegut els darrers dies, pugui ser sotmés a votació en sessió plenària del Congrés dels Diputats els primers dies de desembre, cridem a tothom a anar a la vaga el dimarts 30 de novembre i a mobilitzar-nos massivament. Cridem, així mateix, a les empleades estables, fixes i indefinides del sector públic a solidaritzar-se amb les seves companyes precàries en abús de temporalitat tot secundant també la vaga. I al conjunt de la classe treballadora a donar-hi suport. Perquè la causa de les interines i temporals en abús, la defensa dels seus llocs de treball, és la causa de la defensa d’un serveis públics dignes i de qualitat, i aquesta és una causa que ens afecta a totes i a tots. 

EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS, CAP INTERINA AL CARRER!
LES QUE HI SOM ENS QUEDEM!

Taula Sindical de Catalunya