300.000 € per a empreses “sense ànim de lucre” que atenguin persones adultes amb necessitats especials