5 Milions d’Euros per 20 Escoles Privades.

La Generalitat, continuant amb l’agressió a l’Escola Pública en el Marc del Pacte Nacional de l’Educació, ha subscrit un contracte programa amb 20 escoles privades de Catalunya per valor de 5 milions d’euros.

NO AL PACTE NACIONAL DE L’EDUCACIÓ! DEFENSEM L’ESCOLA PÚBLICA!