8 de Març tot l’any

ud_8_marzo_def_ok.pdfVSF – Justicia Alimentaria Global. Unitat didàctica que proposa un seguit d’activitats per treballar la perspectiva de gènere durant tot un procés que culmina el 8 de març amb una activitat especial. La perspectiva de gènere no ha d’estar circumscrita a una data o activitat aïllada sinó que ha d’impregnar tot el treball que es porti a terme en el centre, per això les activitats que es proposen poden treballar-se des de les diferents àrees curriculars i inscriure’s en l’activitat quotidiana de l’aula, iniciant-se d’aquesta manera un procés de transversalització poc a poc vagi implicant a tot el personal.

Objectius:

  • Visibilitzar la situació de les dones en l’entorn més proper de l’alumnat
  • Analitzar els elements del nostre entorn, que s’han naturalitzat i prendre consciència de la desigualtat que suposen
  • Fomentar la creativitat de l’alumnat a partir d’activitats de creació individual i col·lectiva
  • Valorar l’aportació de les dones al nostre entorn en el benestar i desenvolupament de la nostra comunitat
  • Valorar i visibilitzar el paper de les dones en el camp i les dificultats que han hagut de superar, detectant possibles condicions de desigualtat.
  • Conscienciar-nos i donar valor als coneixements que les dones han de posar en marxa cada dia per realitzar totes les feines de cura de les que solen ser garants i responsables.
  • Conèixer i començar a assumir nous models de relació i repartiment de tasques i responsabilitats.
  • Desmuntar a través de l’anàlisi dels estereotips (arguments, personatges…) que guarden molt dels contes i textos que solem llegir.
  • Posar a l’abast de l’alumnat eines, models i anàlisis que els permetin construir una identitat personal no mediatitzada per els estereotips de gènere.

Breu descripció del recurs:

La present unitat didàctica es divideix en cinc grans blocs: Dones pioneres, Contes i narracions, Cuina i tasques domèstiques, Identitat, igualtat i estereotips, i finalment, publicitat i televisió.

Tots ells contenen diferents activitats pensades, per a que mitjançant una metodologia activa, participativa i amb el treball grupal com a protagonista, permetin a l’alumnat reflexionar sobre la desigualtat de gènere. A més, per altra banda, les activitats incorporen el component de sostenibilitat i sobirania alimentaria, per tal de promoure una cultura d’igualtat i educació no sexista, en quant a ser respectuosos amb el medi ambient i garants amb les generacions futures, així com promoure el respecte i treball de les persones vinculades al món rural i el dret a les mateixes a incidir en les polítiques que els afecten.