Calendari previst del Concurs General de Trasllats

– PRIMÀRIA: Adjudicació i barems provisional :24 març;

– SECUNDÀRIA : Adjudicació i barem provisional :13 març;

* Reclamacions i desistiment: 10 dies naturals per a tothom

– PRIMÀRIA: Adjudicació i barems DEFINITIU : 21 de maig;

– SECUNDÀRIA : Adjudicació i barem DEFINITIU :13 de maig;