9F Roda de premsa de presentació del manifest en defensa de l’escola pública als municipis del Vallès Occidental

Dimarts 9 de febrer a les 11 del matí davant dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Vallès Occ. a Sabadell

Assistiran alcaldes, regidores d’Educació i representants de moviments de base de l’ensenyament públic del Vallès Occidental.

COORDINADORA ENSENYAMENT PÚBLIC VALLÈS OCCIDENTAL. Ajuntaments del Vallès Occidental, forces sindicals i diverses plataformes de base de la comunitat educativa demanem als serveis territorials d’ensenyament que es comprometi a defensar l’escola pública: Cap tancament de línies, reducció de ràtios, millora dels equipaments públics, supressió dels concerts, pacte per la educació.

La lectura del manifest (i concentració) serà dimarts 9 de febrer a les 11 del matí als SSTT del Vallès Occidental a Sabadell.

Adhesions

MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA ALS MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

En els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a Catalunya.
També s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació d’espais i una falta greu d’inversions en centres per substituir barracons i espais poc dignes per a l’educació pública a l’Europa del segle XXI.

Aquestes inversions en centres i equipaments han de ser una prioritat del departament d’Ensenyament de la Generalitat, com a administració competent en la matèria.

El pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per sota de les de l’any 2010.

A aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància: el pic demogràfic de moltes poblacions de la nostra comarca comportarà la necessitat de creació de noves línies a secundària.

L’aplicació de mesures restrictives realitzades des del departament d’Ensenyament, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan contribuint a empitjorar la situació de l’escola pública. La gairebé totalitat d’aquestes mesures afecten els centres públics.

Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat educativa: el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat L’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30 alumnes a primària, per exemple) comporta la massificació de moltes aules, amb conseqüències pedagògiques negatives alhora que dificulta el manteniment de línies.

Les decisions del departament que plantegen reduir grups només a l’escola pública comporten desigualtat i manca d’equitat.

La defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat educativa, moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments que ha aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques previstes pel departament.

És per tot això que des dels ajuntaments del Vallès Occidental, com a co-responsables de la planificació educativa de les nostres viles, juntament amb les forces sindicals i diverses plataformes de base de la comunitat educativa demanem als serveis territorials d’ensenyament que adopti els següents compromisos:

1.- Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la planificació educativa.

La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.

2.- Manteniment de totes les línies a la preinscripció.

3.- Reducció de ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.

4.- Pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics de la comarca.

5.- Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb especial atenció a la formació formació professional i contínua.

6.- Suprimir els concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.

7.- Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic.

Adhesions