Genera Gènere

VOLS – Voluntariat Solidari. Es tracta d’una Campanya de sensibilització sobre l’equitat de gènere que vol potenciar l’adquisició de coneixements i valors d’equitat de gènere en l’alumnat de tots els nivells educatius, en els docents i en les mares i pares, per promoure actituds de canvi a les comunitats educatives.

Accès al recurs

Contingut
Objectius:

  • Conscienciar sobre les desigualtats de gènere existents a la nostra societat i identificar-les
  • Visibilitzar els diferents estereotips i prejudicis relacionats amb el gènere que existeixen en la nostra societat i contribuir a la seva deconstrucció
  • Generar reflexió i debat al voltant de l’equitat de gènere, així com facilitar l’adquisició nous patrons de conducta que permetin avançar cap a la mateixa.

Breu descripció del recurs:

Al llarg de la nostra vida anem reproduint, sense adonar-nos-en, un seguit d’esquemes educatius que em rebut dels nostres pares o la societat en la que vivim. Sovint aquests patrons estan carregats d’estereotips i prejudicis i no es qüestionen.

Els rols assignats tradicionalment a dones i homes, formen part d’aquestes conductes i es basen en una visió androcèntrica del món, que no afavoreix ni a uns ni a altres: les dones sempre estan en condicions d’inferioritat i subordinació respecte a l’home, i aquests últims es veuen obligats a seguir patrons de conducta concrets, sent criticats i fins i tot «penalitzats» quan no compleixen amb ells.

Per aquests motius, entre d’altres, la present campanya educativa vol promocionar l’anàlisi de l’equitat de gènere en l’actualitat i en la nostra societat, per així poder anar construint, pas a pas, el camí cap a la igualtat efectiva entre homes i dones.

La campanya consta de diferents materials segons al públic a qui es dirigeix. Per Educació Infantil i Primària s’han creat una serie de contes i fitxes de treball a l’aula, mentre que per Secundària es disposa d’un CD interactiu d’activitats i una Guia per al professorat. Per Batxillerat i Cicles Formatius estan disponibles un DVD multimèdia que reflexiona sobre els rols de gènere als mitjans de comunicatiu, una fitxa de treball i guies per al docent. Finalment, per a les famílies existeix una enquesta de reflexió i una guia pràctica.

Observacions:

Aquesta campanya la realitza VOLS – Voluntariat Solidari juntament amb Solidaritat Don Bosco

image_pdfimage_print