A pares i mares, a tots els i les treballadores. Inici de curs als centres públics