ACLARIMENT TEMA NOMENAMENTS D’INTERINS I SUBSTITUTS PERÍODE NADAL

Si durant els dies de vacances de Nadal un mateix titular canvia d’incidència (per ex. Finalitza una malaltia i comença la maternitat) el nomenament del substitut finalitzarà el dia que finalitzi la primera incidència (per ex. malaltia) i es tornarà a nomenar per la segona incidència (per ex. maternitat) a partir del dia 8 de gener de 2013 (es podrà nomenar el mateix substitut)

En el cas que durant aquest dies es produeixi una vacant (per ex. Una jubilació) , l’interí es nomenarà a parir del dia 8 de gener de 2013 . (Si el lloc estava ocupat per un substitut, es podrà nomenar la mateixa persona)