Aclariments sobre la nòmina d’abril i bestretes

Moltes persones han vist alterada la seva nòmina del mes d’abril, això és degut a la devolució de l’última bestreta rebuda el juny de 2015.


La primera bestreta es va concedir el gener de 2013 i, en la majoria dels casos, es va retornar al mes següent. L’acord de la bestreta, si no hi havia renúncia explícita per part del treballador, es va continuar fent cada juny i desembre, recuperant i abonant una altra. Les bestretes es feien en un ingrés a part (per tant no figuren a les nòmines). En canvi, les devolucions es descomptaven de la nòmina i sí que hi figuren.
Així, la bestreta que vam rebre el juny de 2013 la vam retornar amb la nòmina de desembre de 2013. Alhora que ens abonaven una altra bestreta que la retornaríem el juny de 2014 alhora que rebíem un altre i així successivament. (Tot i que les bestretes es rebien els mesos de juny i desembre, hi ha hagut casos en els quals s’han rebut bestretes addicionals en altres mesos).
La darrera bestreta es va concedir el juny del 2015, ja que aquell any finalitzava l’acord amb l’Ajuntament, però com no s’havia retornat tota la paga de 2012, es va acordar deixar-la pendent, i es retornaria bestreta a mesura que es retornés paga del 2012. (Tot i que es van oferir diverses formes de retornar-la i la gent que va voler, va poder retornar-la de cop).
Per tant, l’última bestreta de juny del 2015 l’havíem de tornar al mateix temps que ens retornaven la paga extra de 2012. Aquesta devolució es va acordar que es faria els següents mesos:
Març 2015, novembre 2016, abril 2017 i abril 2018.
D’aquesta manera, amb l’última nòmina d’abril ha quedat liquidat tant el retorn de l’última bestreta, com la devolució de la totalitat de la paga extra de 2012.
Si teniu qualsevol consulta sobre el tema de la bestreta, poseu-vos en contacte amb la notra representant sindical: 

Julia Aisa
jaisacgt@gmal.com
660 656 001