Aclariments sobre les vagues

  • a) La vaga és un dret individual i col•lectiu reconegut a la Declaració de Drets Universal, a la Convenció de la Organització Internacional del Treball, a la Constitució espanyola…
  • b) Una vegada convocada i comunicada per un o més sindicats, els treballadors i les treballadores d’aquell sector o empresa o tothom (si es tracta d’una vaga general) tenim el dret individual de secundar-la o no, sense cap més condició que la nostra voluntat o la possibilitat que si treballem a un sector essencial ens correspongui fer serveis mínims (determinats per l’administració competent)
  • c) Ningú està obligat/ada a comunicar res als seus “superiors” o a les persones que puguin ser afectades. Qualsevol docent pot acollir-se a una vaga del sector el mateix dia al matí, a mig matí…o en el moment que decideixi.
  • d) En el sector de l’Ensenyament tenim el costum de comunicar a les famílies el seguiment de les vagues, però no és obligatori, ni tampoc que estiguin especificades les persones o cursos efectats, a no ser que els i les vaguistes vulguin. Fer-ho sense el seu consentiment és una vulneració de dret.
  • e) En qualsevol vaga no és gens recomenable preguntar-li a la patronal (en aquest cas el Departament d’Ensenyament, els Serveis
    Territorials,…) quins són els nostre drets i obligacions; perquè formen part del conflicte i són els nostres contaris i, normalment, ens desinformaran en contra de la vaga. Tampoc heu de fer consultes verbals a l’administració, ni en aquest cas ni en qualsevol altre que sigui
    significatiu: a qui reclamareu després si la informació no és correcta o està tergiversada?
  • f) En el cas de secundar una vaga i tenir dubstes “legals” o rebre pressions en contra sempre heu de consultar al sindicat o sindicats convocants.