Actualitzats diversos documents sobre seguretat als centres educatius

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament ha actualitzat diversos documents relacionats amb el control de plagues, la gestió de residus i la seguretat en laboratoris als centres educatius. Són els següents:

Control de plag​ues. Actualització de la instrucció sobre l’ús de productes fitosanitaris als centres (exteriors) i dels formularis annexos.

Gestió de residus. Actualització del procediment operatiu per a la gestió de residus en els laboratoris.

​​Laboratoris i productes químics​. Actualització dels documents:

  • Procediment general per al treball en els laboratoris dels centres del Departament d’Educació 
  • Procediment operatiu per al treball amb productes químics en els laboratoris 
  • Instrucció per a l’emmagatzematge de productes químics en els laboratoris
  • Instrucció per a l’elaboració d’un inventari de productes químics en el laboratori  ​

Publicació de la Nota de prevenció laboral: El laboratori del teu centre és un lloc segur?​